Hvad er psykoterapi?

          Heine Jørgensen, psykoterapeut  - Empatisk og konstruktivt modspil

Samtale,

der fremmer indsigt

Samtale fremmer forståelse

Personlig udvikling og terapi med klientens ønsker og behov i fokus

 

Er du trist og udbrændt, er hverdagen uoverskuelig, eller har du svært ved at finde tid til dig selv i dagligdagens opgaver?


Måske kan du ikke finde ud af, hvad du egentlig har lyst til at bruge dit liv på, og render næsen mod en mur, eller føler dig fanget i mønstre, du gerne vil ændre.


Jeg kan tilbyde dig oplevelsesorienteret samtaleterapi, hvor vi med dig og din nuværende situation i fokus undersøger, hvorfor du handler som du gør, og hvad der ligger til grund for din måde at være i verden på.

 

Det er min hensigt at hjælpe dig til indsigt, hvorefter du beslutter, hvad (eller om) du vil bruge denne selverkendelse til i forhold til dit liv.

 

Sorg og tab, selvtillid og selvværds problematikker, angst og fobier, skam, skyld og eksistentielle livsvilkår er eksempler på, hvad jeg kan hjælpe med.

 

I psykologiske termer indebærer det, at jeg arbejder fænomenologisk, dvs ud fra hvad der er aktuelt for dig i situationen. Baggrunden er humanistisk, eksistenstiel filosofi og psykologi. Terapien begrænses dog ikke af min baggrund, jeg inddrager erfaringer fra andre terapiretninger der er aktuelle for den enkelte klient i samråd med vedkommende. Hvert forløb skræddersyes efter klientens ønsker. Jeg henviser selvfølgelig også til andre terapeuter, hvis jeg vurderer du vil få mere ud af dette.


Terapeuten har redskaberne til at hjælpe til indsigt, men klienten er ekspert på sit eget liv og dermed ansvarlig for selv at vælge til og fra.


Læs mere om eksistentiel psykologi her


Læs mere om fænomenologi her


Læs mere om humanistisk psykologi her