Stress

          Heine Jørgensen, psykoterapeut  - Empatisk og konstruktivt modspil

Samtale,

der fremmer indsigt

Samtale fremmer forståelse

Stress, stressresponser, stressreaktioner - mange navne for samme situation, der i dagligdags tale kan betyde alt fra en hård dag til voldsomme fysiske og psykiske reaktioner.


Stress bruges i flæng og betyder for de fleste en presset dag eller situation: "Hold da op, hvor er jeg stresset" - for andre er det udtryk for at en række fysiske, psykiske og mentale reaktioner og tilstande, der kan opleves som at verden går under eller at kroppen går i stykker og jeg som person er ved at dø.


Stressreaktioner er naturlige og har sin relevans i form af at redde os fra farlige situationer. Kroppens alarmsystem kan på et splitsekund udskille forskellige hormoner, der aktiverer kroppen og gør den klar til fare og handle hurtigt: at undvige en trafikulykke, redde et barn og lignende.


Med andre ord en god evne at have og nødvendig for vores overlevelse.


Når faren er ovre restituerer kroppen og udskiller overskudet af stresshormoner, så kroppen kan gå tilbage til normaltilstanden.


Problemet opstår, når vi i længere tid er i alarmberedskab og kroppen ikke restituerer; stresshormonerne ophober sig i kroppen, kroppens normalfunktioner hindres (fordøjelse blokeres blandt andet, da al kroppens energi og ilt skal bruges til at kunne handle/kæmpe).


Alle har perioder, hvor vi "kører i højt gear" og presser os selv - oftest er det i en begrænset periode og vi sætter farten ned tidsnok til at vi ikke får mén.


Nogle kan ligefrem spekulere i det og - oftest ubevidst - presse sig selv til grænsen, så belønningen ved at opgaven løses, salget er i hus eller deadlinen holdes udløser en belønning  - "Yes, jeg gjorde det" - desværre skal der mere til for hver gang og vi kan ende med at presse os ud over kanten, ligesom forventninger til, hvad andre kræver af mig, eksplicitte krav og manglende selvværd kan skubbe os - "Jeg skal levere, for at have berettigelse/for at de skal synes om mig".


Uanset hvad grunden er til, at vi bliver stressramte, og om vi selv har en del skylden for det (mange er hurtige til at vende oplevelsen af nederlag indad), er det vigtigt at få hjælp til at komme igennem det og lære at håndtere belastningerne.


Nogle har brug for sygemelding, andre for nedsat arbejdstid eller begrænsede opgaver.


Stressbehandling fungerer bedst, når den tilrettelægges individuelt ud fra den enkeltes behov og situation.


Hos mig tager vi udgangspunkt i, hvordan du har det lige nu og kortlægger dine udfordringer.

Behandlingsbehovet svinger erfaringsmæssigt mellem 3 og 10 timer.


Kontakt mig for en uforpligtende samtale.