Om mig

Samtale,

der fremmer indsigt

Samtale fremmer forståelse

Psykoterapeut med bred uddannelsesbaggrund og erfaring indenfor eksistentiel og humanistisk terapi.


Uddannet på Psykoterapeutisk Institut, København - kvalitetgodkendt af Psykoterapeutforeningen.


Personlig udvikling og terapi med klientens ønsker og behov i fokusJeg taler dansk, svensk, norsk, engelsk og spansk så flydende at jeg gennemfører terapi på alle disse sprog.Biografi:

4 årig uddannelse på Psykoterapeutisk Institut, Skindergade, København 2009-2012 - kvalitetgodkendt af Undervisningsministeriet.

4 årig uddannelse med løbende eksaminer.

- titel: psykoterapeutKurser:


2023: Københavns Professionshøjskole,Rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker (den sociale diplomudd.)

2022: Københavns Professionshøjskole,Metoder på Rusmiddelområdet (den sociale diplomudd.)

2022: Københavns Professionshøjskole, Videnskabsteori og metode (den sociale diplomudd.)


2021: Neokognitivt Institut, 5 dages grundkursus i metakognitiv terapi

2020: Mindfulness-kursus, 5 dage, forløb designet til rusmiddelbehandling, individuelt og i gruppe. Fælleskursus i Rusmiddelteam Odsherred.
2019: Traume- og afhængigheds-workshop i KKUC – 1 dag
2019: Konference om forebyggelse af unges psykiske mistrivsel ved Psykiatrien Region Sjælland og Headspace – 1 dag


2018- 2019: Dialektisk Adfærdsterapi - DAT ved psykolog Casper aaen - 12 dage
2018: Kurser i Ung Rusmidler under Socialstyrelsen, http://www.spuk.dk/ung-rusmidler.html - 6 dage
- Kompetenceforløb inspireret af behandlingsmodellerne U-turn og U18 fra henholdsvis Københavns og Århus kommuner ved ungebehandling i rusmiddelbehandling. Herunder TEM og MapPlan.


2017: Professionshøjskolen Metropol, Teorier og modeller for gruppemetoder (under den sociale diplomuddannelse).


2015-2018: TUBA-dage, 4 dage årligt med undervisning ved psykiatere, psykologer og psykoterapeuter (bl.a. om at arbejde med incest, PTSD, borderline, voldsudøvere og -ramte, tilknytning samt kerneopgaven: børn og unge vokset op med misbrug i hjemmet).
2015: Kurser i FIT (Feedback Informed Treament) og Core i TUBA.


2013-2015: Psykologisk rådgiveruddannelse, SOS International A/S, 5 moduler á 2 dage med undervisning af psykologer i: Telefonisk visitation og rådgivning, Rådgivningssamtaler med kriseramte, Konflikthåndtering i teori og praksis, Stress – teori og samtaler med stressramte samt Psykiske reaktioner på indbrud, overfald og voldtægt.


2011: Terapeutiske træningsgrupper, Psykoterapi med fokus på krop og stemme, 2 gange 3 dage ved psykoterapeut Maria Bergman.


2000-2018: løbende interne kurser hos SOS International A/S i forsikringsvilkår, myndigheds- og luftfarts-krav i forbindelse med transport af syge og afdøde, logistik-krav til ambulanceflyvninger mm.